Københavns Universitetet arbejder målrettet på at nedbringe forbruget og nå målene i bæredygtighedsstrategien Grøn Campus 2020:

  • 65 procents nedbringelse af CO2-emissionerne pr. ansat/studerende

Universitet har siden 2006 nået markante resultater på klima- og energiindsatsen. I 2019 har Københavns Universitet indfriet strategiens mål med væsentlige reduktioner:

  • 71 procent reduktion af CO2-udledningen pr. ansat/studerende
  • 30 procent reduktion af energiforbruget pr. ansat/studerende

Københavns Universitet arbejder på en ny bæredygtighedsstrategi, der forventes færdig med udgangen af 2020.