Grøn Campus

Se KU's seneste bæredygtighedsresultater

De globale klimaforandringer og den voksende ressourceknaphed nødvendiggør, at vi alle tager ansvar for at nedbringe de negative påvirkninger fra vores aktiviteter på klima og miljø. Som Universitet og rollemodel ønsker Københavns Universitet at gå forrest og vise vejen for realiseringen af miljøbevidst drift og adfærd. 

Læs seneste bæredygtighedsrapporter - klik her

Se filmen og hør om KU's grønne indsatsBæredygtighedsrapporter

Grøn Campus startede i 2008, og siden da har universitet opnået store fremskridt. Klik her for at se vores bæredygtighedsrapporter, læse om vores indsatser, og hvor langt vi er med vores 2020 mål.

Mærsk Tårnet

Med regnvandsopsamling, solafskærmning og solceller, fleksibel ventilation og en stor grad af varmegenvinding mm. er der skabt en bæredygtig bygning til løsning af fremtidens sundhedsudfordringer. Se mere om Mærsk Tårnet i folderen her eller besøg Tårnets hjemmeside