KU's Visioner

KU's strategi viser vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter

Københavns Universitet arbejder for at gøre udvikling, drift og adfærd på sine campusser mere bæredygtig. "Grøn Campus 2020"-strategien indeholder ambitiøse mål:

 • 65 procents nedbringelse af CO2-emissioner pr. ansat/studerende
 • 35 procents nedbringelse af energiforbruget pr. ansat/studerende

Københavns Universitet arbejder på en ny bæredygtighedsstrategi, der skal afløse "Grøn Campus 2020".

Grøn Campus 2020 strategi folder

Målene skal nås gennem helhedsorienterede løsninger

Ved at fokusere på helhedsorienterede løsninger, skal KU være internationalt fyrtårn for bæredygtige universiteter. KU skal samarbejde med andre ambitiøse universiteter og bruge de bedste erfaringer og gennem vidensdeling bidrage til at bæredygtighed styrkes på verdens universiteter. KU fokuserer på: 

KU skal være et bæredygtigt fyrtårn

Fysiske rammer Skabe bæredygtige fysiske rammer: bygninger, faciliteter, teknik og infrastruktur 

Living Lab Udvikling og demonstration af de bud på bæredygtighed, som KU selv forsker og underviser i. KU skal være et levende laboratorium for udviklingen af morgendagens bæredygtighedsløsninger og -forståelser

Kultur En bæredygtighedskultur, hvor alle ansatte og studerende møder og praktiserer en bæredygtig adfærd i hverdagen. Bæredygtighed og ressourceeffektivitet skal integreres effektivt og meningsfuldt 

Hovedmål i Grøn Campus 2020

Nedenfor ses de vigtigste mål i strategien. I den samlede strategi kan du finde flere målsætninger, samt en uddybning af målene og indsatserne. 

CO2/Klima


C02/KLIMA

 • Reduktion af CO2-emissionerne fra energiforbrug og transport med 65% pr. årsværk

Energi


ENERGI

 • Reduktion af energiforbruget med 50% pr. årsværk

Genbrugsikon

RESSOURCER

 • Reduktion af de samlede affaldsmængder med 20% pr. årsværk
 • Genanvendelse af 50% af affaldet
 • Reduktion af vandforbruget med 30% pr. årsværk

Kemi - reagensglas

KEMI

 • Indkøb og byggeri uden miljø- og sundhedsbelastende stoffer
 • Reduktion af universitetets samlede forurening og kemikaliebelastning

Organisation og adfærd - hjerte

ORGANISATION OG ADFÆRD

 • Bæredygtighed og ressourceeffektivitet i alle væsentlige beslutninger og handlinger
 • Generel bevidsthed om bæredygtighed og en bæredygtig adfærd i praksis
Campus as a living lab - hånd med blad


CAMPUS AS A LIVING LAB

 • Udvikling og demonstration af fremtidens bæredygtige løsninger på campus