KU's Visioner

KU's strategi viser vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter

Københavns Universitet arbejder for at gøre udvikling, drift og adfærd på sine campusser mere bæredygtig. "Grøn Campus 2020"-strategien indeholder ambitiøse mål:

  • 65 procents nedbringelse af CO2-emissioner pr. ansat/studerende
  • 35 procents nedbringelse af energiforbruget pr. ansat/studerende

Målet om CO2- reduktioner er nået i 2019. Københavns Universitet forventer at præsentere en ny bæredygtighedsstrategi med udgangen af 2020, der skal afløse Grøn Campus 2020. 

Grøn Campus 2020 strategi folder

 Københavns Universitets Helhedsplan for Campus- og Bygningsområdet fokuserer på bæredygtig udvikling og udnyttelse af universitetets bygninger og faciliteter gennem fire indsatser:

  • Fortsat energioptmering af bygningerne og energirigtig drift
  • Krav til bæredygtige materialer og løsninger i et livscyklusperspektiv i bygge- og vedligeholdelsesprojekter
  • Målbare opgørelser af KU's samlede klimaaftryk og ressourcebelastning i campus- og driftsplaner
  • Intensiveret anvendelse og drift af arealer