KU's visioner – Københavns Universitet

Grøn Campus > KU's visioner

Københavns Universitet vil være bedst på bæredygtighed

Grøn Campus er overskriften på Københavns Universitetets indsats for at gøre vores udvikling, drift og adfærd mere bæredygtig. Målet er at gøre Københavns Universitet til et af de mest bæredygtige universiteter i verden.

Mål og strategier er fastlagt i ”Grøn Campus 2020 – strategi for ressourceeffektivitet og bæredygtighed". 

Bæredygtige udfordringer

Energi, ressourcer og bygninger til 50.000 menneskers forskning og uddannelse gør KU til et stort universitet med særlige grønne udfordringer. Københavns Universitet er en af Danmarks største arbejdspladser, hvis størrelse faktisk svarer til en større dansk by som for eksempel Helsingør eller Holstebro. Vi færdes på i alt næsten en million kvadratmeter, hvor vi studerer, forsker og underviser – og vi leverer 4.300 kandidater og i alt 34.000 årsværk årligt samt forskning, som formidles til hele verden. 

Folk, forskning og formidling

Universitetets rammer og produktion afspejler sig i vores største grønne udfordringer. Det drejer sig især om et stort energiforbrug og CO2-udslip som følge af:

  • Energi til bygningsdrift
  • Energi til laboratoriernes udstyr og aktiviteter
  • Stigende CO2-udslip fra de mange flyrejser forbundet med international videndeling

Som det første skridt på vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter satte KU derfor i 2008 ambitiøse mål for energi- og CO2-reduktion i perioden 2006-2013. Målene blev indfriet i 2013. Energiforbruget pr. årsværk (ansatte og studerende) blev reduceret med 20%, samt at reducere CO2-udledningen pr. årsværk for ansatte og studerende med 20% fra 2006 til 2013. Du kan læse om dem her

Indsatser frem mod 2020

Under overskriften ’Grøn Campus 2020’ arbejder KU videre med mål og indsatser. Vi skal blive endnu mere energieffektive og reducere CO2-udslippet yderligere. Desuden sætter vi ind på en række andre vigtige områder såsom spildevand, affald og ressourceforbrug.