Bæredygtighedsrapporter – Københavns Universitet

Grøn Campus > KU's resultater > Bæredygtighedsrapporter

Bæredygtighedsrapporter

En forudsætning for en meningsfuld bæredygtighedsindsats er at have et billede af KU's aktuelle miljø- og klimabelastning. Det skal være tydeligt for alle, hvor der sker fremskridt, og hvor der fortsat er udfordringer.

KU's bæredygtighedsrapporter vil løbende blive udviklet og styrket med forbedret datakvalitet og nye opgørelser. Der vil blive arbejdet med udvikling af indikatorer, som afspejler forskellige aspekter af bæredygtighed. I den nyeste rapport kan du både læse om KU’s  Grøn Campus indsats og om bæredygtighed i forskning og uddannelse med afsæt i det tværgående initiativ Sustainability Science Centre. Rapporten er for første gang skrevet på engelsk.

Læs bæredygtighedsrapporten 2017 "Beyond the Buildings"Grønne regnskaber fra tidligere år

Bæredygtighedsrapport 2016

Læs hele bæredygtighedsrapporten for 2016 "Vores Grønne Resultater" (PDF)
Se hovedresultaterne i powerpoint (PPTX)

Bæredygtighedsrapport 2015

Læs om Københavns Universitets resultater i 2015

Bæredygtighedsrapport 2014

Læs hele bæredygtighedsrapporten 2014

Grønt Regnskab 2013

Læs folderen 'Et stort skridt - mod et grønnere campus'

Grønt Regnskab 2012

Læs folderen "Grønne Resultater"
Læs hele Grønt Regnskab 2012

Grønt Regnskab 2011

Læs den korte udgave
Læs hele Grønt Regnskab 2011

Grønt Regnskab 2010

Læs hele Grønt Regnskab 2010

Grønt Regnskab 2009

Læs den korte udgave
Læs hele Grønt Regnskab 2009

Grønt Regnskab 2008

Læs den korte udgave
Læs hele Grønt Regnskab 2008

Grønt Regnskab 2007

Læs hele Grønt Regnskab 2007