Ny strategi viser vejen til at blive et af verdens grønneste universiteter

GRØN CAMPUS Københavns Universitet sætter nye ambitiøse mål for bæredygtighed, som skal bringe universitetet op i den globale superliga for universiteter, der arbejder målrettet med bæredygtighed. Med bestyrelsens vedtagelse af ’Grøn Campus 2020 – strategi for ressourceeffektivitet og bæredygtighed’, stiler universitetet blandt andet mod nye mål for energi- og CO2-reduktioner.Målene skal nås gennem helhedsorienterede løsninger

Ved at fokusere på helhedsorienterede løsninger, skal KU være internationalt fyrtårn for bæredygtige universiteter. KU skal samarbejde med andre ambitiøse universiteter og bruge de bedste erfaringer og gennem vidensdeling bidrage til at bæredygtighed styrkes på verdens universiteter. KU fokuserer på:

      
 KU skal være internationalt fyrtårn

Fysiske rammer
Skabe bæredygtige fysiske rammer: bygninger, faciliteter, teknik og infrastruktur

Living Lab
Udvikling og demonstration af de bud på bæredygtighed, som KU selv forsker og underviser i. KU skal være et levende laboratorium for udviklingen af morgendagens bæredygtighedsløsninger og -forståelser

Kultur
En bæredygtighedskultur, hvor alle ansatte og studerende møder og praktiserer en bæredygtig adfærd i hverdagen. Bæredygtighed og ressourceeffektivitet skal integreres effektivt og meningsfuldt i organiseringen og styringen af universitetet


Indsatser og resultater skaber vi sammen frem mod 2020

Følg med i udviklingen her på siden. Vi vil løbende lægge information op om processen og indsatser. Er du ansat på KU, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.


Hovedmål i Grøn Campus 2020

Nedenfor ses de vigtigste mål i strategien. I den samlede strategi kan du finde flere målsætninger, samt en uddybning af målene og indsatserne. 


C02/KLIMA

  • Reduktion af CO2-emissionerne fra energiforbrug og transport med 65% pr. årsværk


ENERGI

  • Reduktion af energiforbruget med 50% pr. årsværk

RESSOURCER

  • Reduktion af de samlede affaldsmængder med 20% pr. årsværk
  • Genanvendelse af 50% af affaldet
  • Reduktion af vandforbruget med 30% pr. årsværk

KEMI

  • Indkøb og byggeri uden miljø- og sundhedsbelastende stoffer
  • Reduktion af universitetets samlede forurening og kemikaliebelastning

ORGANISATION OG ADFÆRD

  • Bæredygtighed og ressourceeffektivitet i alle væsentlige beslutninger og handlinger
  • Generel bevidsthed om bæredygtighed og en bæredygtig adfærd i praksis


CAMPUS AS A LIVING LAB

  • Udvikling og demonstration af fremtidens bæredygtige løsninger på campus

Se eksempler på bæredygtighedsprojekter på KU

Bliv klogere på, hvad vi udretter på KU med den nye brochure fra Campus Service. Brochuren indeholder en samling af artikler om bl.a. fremtidens bygninger på KU og indsatsen for et mere bæredygtigt universitet.

Find brochuren her