19. marts 2020

Vegetarisk catering og færre flyrejser på Institut for Psykologi

Bæredygtighed

CO2-udledningen vægter højere end økonomi i Institut for Psykologis nye bæredygtighedspolitik. Politikken lægger både vægt på instituttets klimaaftryk og aftrykket fra besøgende gæster.

(ENGLISH)

"På Copenhagen Business School har nogle institutter en bæredygtighedspolitik – hvorfor har vi ikke det?". Det var udgangspunktet for, at en gruppe engagerede forskere på Institut for Psykologi i efteråret startede på at få deres egen bæredygtighedspolitik. Processen var simpel og involverende. Den løb over to workshops i henholdsvis september og november. Et udkast blev præsenteret et møde for medarbejdere, inden politikken blev endeligt vedtaget i marts.

"Vi har kun haft to møder; et til brainstorming og et til at tage en endelig beslutning om et udkast" fortæller Matthias Gondan. Efter han fik et blidt skub fra sin kollega Ingo Zettler, har Matthias Gondan været hovedkraften i processen. Han mener, det er essentielt, at det har været en kort proces, der ikke stjal de medvirkendes tid. Det lægger han vægt på, når han forklarer, hvorfor det har været en god proces: "Jeg tror det har været vigtigt, at vi ikke har haft en masse ineffektive møder uden konkrete beslutninger. Det har været en åben proces, hvor alle i princippet kunne blive hørt – selv om det nok altid primært vil være dem, der har interesse i emnet, der dukker op. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi har haft opbakning fra institutledelsen og dekanatet."

Institut for psykologi
Institut for Psykologi har lavet ny bæredygtighedspolitik

Og processen har fungeret godt. "Da jeg præsenterede politikken på et møde, var feedbacken fra mine kollegaer meget positiv. Jeg tror de fleste af os tænkte, at det var på tide. Og så tror jeg, jeg vandt manges hjerter ved at vise Claudia Manzos fantastiske billede af et oversvømmet Venedig (link)," fortæller Matthias Gondan.

Færre flyrejser og krav til catering

Det er en ambitiøs politik, der kommer til at have indflydelse på de ansatte på instituttets hverdag. Politikken indebærer blandt andet at al catering, der bestilles på instituttet, som udgangspunkt skal være vegetarisk. Den pålægger også de ansatte at prioritere lokale og økologiske fødevarer, samt at forbruget af engangsflasker og -bestik minimeres.

Politikken påvirker også de ansattes rejsevaner. Ifølge politikken skal man undersøge andre muligheder end fly, hvis destinationen kan nås med tog inden for otte timer. Forskere opfordres til ikke at deltage i mere end to internationale konferencer årligt. Når det er nødvendigt at flyve, skal CO2-aftrykket prioriteres over prisen. Det betyder f.eks. at undgå unødige mellemlandinger.

Politikkerne fokuserer dog ikke kun på instituttets egne forskere, men også gæsteforelæsere og modsvar til ph.d.-forsvar. Målet er at undgå, at besøgende flyver til København for at deltage i et enkelt event. Gode videokonferencefaciliteter vil blive prioriteret for at gøre det muligt at deltage i arrangementer virtuelt – både for gæster og instituttets forskere.

Institut for Psykologi har dermed fokus på nogle af de ting, der gør en markant forskel for et instituts CO2-aftryk. "For de "tørre" institutter, der ikke har laboratoriedrift, er flyrejser et af de steder, hvor det virkelig gør en forskel at sætte ind for at begrænse CO2-udslippet," fortæller Tomas Refslund Poulsen, fagleder hos Grøn Campus.

Udover konkrete tiltag på instituttet opfordrer politikken KU som institution til at prioritere bæredygtighed. Der er lagt op til at øve indflydelse på universitetets politikker ift. indkøb, affaldssortering og flyrejser.

Du kan se hele Institut for Psykologis politik her (internt link).

Grøn Campus 2020

KU’s gældende strategi og mål for bæredygtigt campus “Grøn Campus 2020” kan findes her.

I løbet af 2020 besluttes nye mål og indsatser for et bæredygtigt KU.