17. marts 2020

Moderniserede laboratorier giver energibesparelse på 3,5 mio. kr.

Bæredygtige laboratorier

Renoveringen af en række laboratorier har medført en markant energibesparelse på Panum. Varmegenvinding og automatisk lukning af sug har været med til at sikre en energibesparelse på mere end 3,5 mio. kr. om året

(ENGLISH)

Når KU's forskere går på arbejde i bygning 4, 6, 12, 18 og 24 på Panum, er energibelastningen nu markant mindre, end den var for 10 år siden. I løbet af de sidste ti år er laboratorierne i de fem bygninger og det tilhørende forsyningsanlæg blevet renoveret. Energibesparelser er tænkt ind i renoveringen, hvilket har sænket bygningernes energiforbrug med mere end 5500 MW om året, svarerende til omkring 3,5 millioner kroner.

Den største besparelse er kommet ved renovering af de installationer, der sikrer laboratoriernes drift især ved installation af varmegenvinding på udsugningen.

Fokus på tomme laboratorier

Filosofien i projektet har været at begrænse energiforbruget uden at påvirke forskernes arbejde, fortæller Gert Pedersen fra Campus Service Sund. Han uddyber, at der har været særligt fokus på at sænke energiforbruget til et minimum, når der ikke er aktivitet i laboratorierne.

Billede af Panum
Laboratorierne i bygning 4, 6, 12, 18 og 24 er blevet renoveret

Laboratorierne er blevet forsynet med sensorer, der registrerer, om der er nogen i rummet, og sørger for, at lyset slukkes og ventilationen kører på et minimum, når der ikke er aktivitet i laboratorierne. Det samme gælder store energiforbrugere som stinkskabe, punktsug og sikkerhedsbænke. De lukker nu helt, når de ikke har været i brug i et fastlagt stykke tid. De sidste laboratorier, der er blevet renoveret, er desuden overgået til LED-lyskilder, der er de mest energieffektive lyskilder og holder længere før de skal udskiftes.

Moderniseringen af laboratorierne på Panum bidrager dermed til at sikre bæredygtige rammer for instituttets forskere.

Varmegenvinding


Varmegenvinding er en teknologi, der genvinder varme fra kilder, hvor varmen ellers ville gå tabt.
Et anlæg til varmegenvinding er et ventilationsanlæg, som overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af huset, til den friske luft, der blæses ind i huset udefra. Huset bliver ventileret med frisk luft, som sikrer bedre indeklima. Varmegenvindingsanlægget genbruger altså energien fra laboratoriet og omdanner den til opvarmning.

Kilde: https://www.genvex.com/videnscenter/varmegenvinding