28. august 2020

Kreativitet og kildesortering i en Coronatid

Kildesortering

I januar udbød Grøn Campus en caseopgave om bedre kildesortering i Mærsk Tårnet. En gruppe retorikstu-derende tog udfordringen op. Så kom Corona, og Danmark lukkede ned. Gruppen gav ikke op og kom godt i mål, selv om rejsen til målet blev anderledes end ventet.

Affaldsspande i Mærsk Tårnets kantine
Gruppen foreslog at bytte om på rækkefølgen på skraldespandene

Onsdag den 4. marts blev en gruppe retorikstuderende vist rundt i Mærsk Tårnet og Panum for første gang. I forbindelse med kandidatfaget ”Retorikfaglig innovation og rådgivning” havde de fået til opgave at afdække den eksisterende kildesortering og komme med forslag til at fremme bedre affaldssortering, primært i kantinen. En uge senere lukkede Danmark ned og med ét forsvandt gruppens adgang til Mærsk Tårnet og til brugerne i bygningen.

"Vi havde regnet med, at vi skulle udvikle et konkret produkt, som f.eks. en infotavle, der kunne stå i kantinen. Vi forestillede os, at vi løbende kunne teste prototyper og udvikle ideer i samspil med brugerne" fortæller Nikolaj Falkenberg-Klok fra gruppen. "Da vi pludselig ikke kunne komme ind i kantinen, blev vi nødt til at omtænke vores projekt. Vi måtte lave illustrationer i Photoshop for at vise, hvad vi forestillede os, fremfor at lave et egentligt produkt."

I stedet for de planlagte feltstudier og brugerinterviews, gik gruppen teoretisk til værks for at afklare, hvad der sikrer god og effektiv kildesortering:

” Igennem vores arbejde fandt vi frem til tre mulige forklaringer på, hvorfor kildesorteringen ikke fungerede optimalt. Brugerne sorterer forkert, fordi de mangler information, motivation eller intuition – eller alle tre”, fortæller Nikolaj. De tre forklaringer blev grundpiler i gruppens arbejde med affaldssortering og pejlemærker for deres løsningsforslag.

Hvis du kan skide det ud, kan du smide det ud

I starten af maj leverede gruppen et færdigt produkt, bestående af et inspirationskatalog med en række forslag til tiltag:

"Kataloget indeholder otte forskellige ideer, der er vurderet i forhold til de tre grundproblematikker. Nogle handler om, hvordan man konkret kan gentænke kantinen og dens design, andre handler om hvilke sociale tiltag, der kan laves på tværs på universitetet – f.eks. i samarbejde med fredagsbarer og tutorer" fortæller Malene. At Mærsk Tårnet var lukket, blev på nogle måder et konstruktivt benspænd:

"Fordi vi lavede et inspirationskatalog fik vi mulighed for at ’freestyle’ og komme med nogle vilde ideer," fortsætter Malene. Én af ideerne i kataloget var f.eks. et skilt, hvor der stod "Hvis du kan skide det ud, kan du smide det ud", der skulle gøre det intuitivt, hvad man gerne må smide i bioaffald. Det vidste gruppen godt måske var på grænsen.

Billede af skilt der skriver "Hvis du kan smide det ud, kan du smide det ud".
Gruppen leverede en række konkrete forslag til nye tiltag, blandt andet dette skilt.

"Det kan godt være, at alle vores idéer ikke kan og skal implementeres, men så kan vi måske give en idé om, at "den vej skal vi i hvert fald ikke gå"", smiler Nikolaj. 

Nogle idéer var lige til at tage fat på." Et af vores forslag er at bytte om på skraldespandene, så bioaffald ikke er den første skraldespand, man møder. Det kan reducere mængden af fejlsorteret affald og er forholdsvist let at implementere i kantinen, som den ser ud nu" fortæller Malene Hjort Berthelsen.

Grøn Campus er meget tilfreds med resultatet, ikke mindst set i forhold til gruppens arbejdsvilkår under nedlukningen. Projektleder hos Grøn Campus, Louise Yde-Christensen udtaler:

”Gruppen er kommet rigtig godt i mål med projektet. De har leveret et inspirationskatalog, der indeholder mange gode idéer, som jeg forventer at kunne bruge i det videre arbejde med udrulningen af kildesorteringsløsninger på tværs af KU. Særligt gruppens skarpe blik på de studerende som brugergruppe har givet nye idéer til mere inddragelse”.

Ud over Nikolaj Falkenberg-Klok og Malene Hjort Berthelsen, bestod gruppen af Stine Jakobsen, Bianca Anthony og Amanda Brunholt.