20. november 2019

Biocenteret fortsætter rejsen mod bæredygtig bygningsdrift

Ventilation

På Nørre Campus nedbringer engagerede ansatte energiforbruget – helt uden at de ansatte og studerende opdager det. Finten er helt simpelt at følge energiforbruget og justere ventilationen sådan at den ikke kører, når det ikke er nødvendigt.

Tidligere på året efterjusterede projektleder Henrik Nordentoft ventilationen i det store auditorium på Biocenteret, sådan at kun kørte efter hvornår auditoriet faktisk blev brugt. En regulering, der sammen med indsatsen sidste år på samme anlæg samlet set har betydet et fald på over 90 % i auditoriets energiforbrug.  Nu er han gået videre med andre lokaler I Biocenteret.  ”Vi har lige efterjusteret ventilationen i kantinen og mødelokalerne, så nu venter vi på at se en besparelse her også.” fortæller Henrik Nordentoft begejstret. Selv om besparelsen næppe når helt op i samme størrelsesorden som besparelsen i auditoriet er han optimistisk. Han oplever at efterreguleringen af ventilationen er et let sted at lave besparelser – uden at de studerende opdager det.. ”En vigtig del af ventilationen er setpunktet for, hvor varmt der skal være i lokalet før ventilationen automatisk øges. Ved at sætte det til en lidt højere temperatur kan vi spare en masse energi. Uden at der er blevet klaget mere over temperaturen end der plejer.”

Kantinen på Biocenter
Kantinen på Biocenter

Henrik Nordentoft bruger programmet MinEnergi2 til at holde øje med, hvornår der bliver brugt energi på ventilation. ”Det er smart at kunne holde øje med forbruget – ved det store auditorie opdagede vi at ventilationen i årevis har kørt 24/7 ved at kigge i MinEnergi2. Det skyndte vi os så at ændre på” Nu er han ved at undersøge om det samme gør sig gældende i andre auditorier – og om det er muligt at ændre. Det er ikke kun i Biocenteret. Henrik Nordentoft har kigget på auditorier over hele Nørre Campus.

”For nylig har vi efterreguleret ventilationen i det lille auditorie på DIKU (Datalogisk Institut red.). Det resulterede i 60 % lavere elforbrug inden for de første timer.” fortæller han. ” Der er MinEnergi også smart – så kan man se at justeringerne faktisk gør en forskel!”

Bryder den onde cirkel

Tilbage til kantinen, hvor der ofte er studerende og ansatte i mange af døgnets timer. Men det betyder ikke at det ikke er muligt at lave besparelser. ”En af de ting, vi har gjort i kantinen er at sørge for at spjældene i ventilationen som udgangspunkt kun er åbne 30 % i stedet for 100 % i alle i dagtimerne. Nu åbner spjældene kun 100% når der er behov for det og det er der faktisk kun ved frokosttid. Udover at det kræver mindre energi til ventilation, undgår vi også at varmen bliver hevet for hurtigt ud igen. Når spjældene er helt åbne, risikerer vi at ende i en ond cirkel, hvor ventilationen hiver varmen fra radiatorerne ud af rummet hurtigere end radiatorerne kan sende ny varme ind i rummet.” Så bliver det for koldt i rummet og vi spilder en hel masse energi.