KU når 63% reduktion i CO2-emissioner - læs KU Bæredygtighedsrapport 2017

CO2 emissioner nede med 63%

Det flotte resultat betyder, at vi er tættere end nogensinde på at opnå KUs målsætning om reduktion af CO2 emissioner på 65%. Faldet i CO2-emissionerne fra 2016 til 2017 skyldes i høj grad Danmarks og Københavns Kommunes indsats for grøn omstilling til vedvarende energikilder i el og varmeforsyningen. Derudover er forbedret ventilation, lysstyring, omstilling til klimavenlig fjernvarme, fjernkøling samt energirigtig drift af bygninger blot nogle få af de indsatser, der bidrager til resultaterne.

KU er fortsat blandt de internationalt ledende universiteter på energieffektivitet, og der er stadig store muligheder for at høste væsentlige energibesparelser og dermed både CO2-reduktioner og reducerede udgifter. 45.000 studerende, 10.000 ansatte og omfattende laboratorieforskning betyder et årligt energiforbrug for ca. 180 mio. kr. årligt og dermed også et markant CO2-fodaftryk. På en række andre indsatsområder, som f.eks. genanvendelse, har KU plads til forbedring - også når vi sammenligner os med andre internationale universiteter.

Bæredygtig campus og fokus på bæredygtighed i forskning og uddannelse

I årets rapport kan du både læse om Grøn Campus som er KU’s indsats og resultater for KU bæredygtig institution, og om bæredygtighed i forskning og uddannelse med afsæt i KU’s tværgående initiativ Sustainability Science Centre.

Sustainable Development Goals

Og som noget nyt sætter bæredygtighedsrapporten fokus på de internationalt vedtagne verdensmål for en bæredygtig udvikling mod 2030. Rapporten viser eksempler på hvordan KU arbejder med målene i både forskning, uddannelse og grøn campus. Verdensmålene er et af de prioriterede områder i KUs Strategi 2023, og vil også fremadrettet udgøre sigtepunkt for KUs bæredygtighedsindsats.

Tak til alle der gør en indsats

Resultatet er summen af rigtig mange menneskers indsats. Tak til alle Jer som bidrager til det. Det kræver en fortsat og vedholdend indsats fra alle dele af KU.


Beyond the Buildings

Du kan læse hele bæredygtighedsrapporten, i år kun på engelsk, på Grøn Campus’ hjemmeside: https://groencampus.ku.dk/voresresultater/groenneregnskaber/

Hvis du vil følge med i nyt om KUs bæredygtighedsindsats, så tilmeld dig her:
https://groencampus.ku.dk/formularer/tilmeldnyhedsbrev/

Følg Grøn Campus på Facebook:
https://www.facebook.com/groencampusFor at besvare denne email skriv til groencampus@adm.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 22. juni 2018