Kontakt – Københavns Universitet

Grøn Campus > Kontakt

Kontakt

Grøn Campus-teamet består af:

Du kan også ringe til os på telefon 2132 8828 eller skrive på groencampus@adm.ku.dk.

Besøgsadresse:

    • Campus Service
      Store Kannikestræde 18, 3. sal
      1169 København K

Medarbejdere

Tomas Refslund Poulsen

Tomas Refslund Poulsen (trp@adm.ku.dk)
Teamleder

Baggrund:
Cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet.Arbejde hos Grøn Campus:
Jeg er teamleder for KU's overordnede bæredygtighedsindsats, Grøn Campus. Opgaven handler om at udvikle og drive strategi og overordnede indsatser således, at KU realiserer ambitionerne om at blive et af de grønneste campusområder i Europa, samt særligt når målsætningerne om reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner. Det handler om en bred vifte af indsatser, spændende fra grønne indkøb og energirigtig adfærd for ansatte og studerende til styrkelse af energistyring og kommunikation omkring KU som grønt universitet. Realisering af indsatser og initiativer sker i et tæt samarbejde med kolleger i Campus Service og nøglepersoner på fakulteterne.Mie Gundertofte Vestergaard (
mie.vestergaard@adm.ku.dk)
Studentermedhjælp, kommunikation


Baggrund:
BA i Kommunikation og IT fra Københavns Universitet. Læser nu på en kandidat i film- og medievidenskab med profil i tværmedial kommunikation.

Arbejde hos Grøn Campus:

Jeg arbejder med den interne og eksterne kommunikation af KU’s bæredygtighedsstrategi Grøn Campus og løbende at synliggøre de projekter, som understøtter indsatsen. Målet er at gøre studerende, ansatte og eksterne interessenter opmærksomme på KU’s mål og fremskridt og at skabe interesse for bæredygtighedsindsatsen. Grøn Campus kommunikerer på forskellige platforme, og der vil derfor kunne findes information blandt andet på vores hjemmeside og på Facebook.
Pernille Larsen (pernille.larsen@adm.ku.dk)
Studentermedhjælp


Baggrund:

BA i sociologi fra Københavns Universitet. Læser ligeledes på kandidaten i sociologi med særligt fokus på organisation, viden og politik.

Arbejde hos Grøn Campus:
Hos Grøn Campus understøtter jeg diverse bæredygtighedsindsatser vedrørende blandt andet ressourcegenanvendelse, flytransport og grønne indkøb. Herunder fokuserer jeg særligt på adfærdsundersøgelser og brugerinddragelse. Jeg er ligeledes med til at udarbejde KU’s bæredygtighedsrapport, herunder bearbejdning og analyse af data vedrørende KU’s klimapåvirkning samt energi- og ressourceforbrug.