Grøn Campus gør KU mere bæredygtigt

Grøn Campus er KU's overordnede indsats for at fremme bæredygtig udvikling, adfærd og drift på Københavns Universitet og blandt universitetets mere end 40.000 brugere.

Læs mere om målsætningerne for Grøn Campus.

Fakulteterne, de bygningsansvarlige og mange andre dele af KU's organisation er en del af KU’s Grøn Campus indsats.

Derudover samarbejder universitetet med eksterne partnere for at forbedre indsatsen. Det drejer sig blandt andet om Bygningsstyrelsen, der ejer universitetets bygninger, samt Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Internationalt samarbejder universitetet blandt andet med andre nordiske universiteter og en række af verdens bedste forskningsuniversiteter. Læs mere under Internationalt samarbejde.

Du kan kontakte os her