Det gør KU – Københavns Universitet

Grøn Campus > Det gør KU

Syv indsatsområder for at komme i mål

For at komme i mål arbejder vi med syv indsatsområder. Frem mod 2020 revurderer og diskuterer vi løbende, hvilke veje vi skal gå for at komme i mål. På listen kan du de de syv indsatsområder - klik på dem for at se en uddybning af, hvordan vi arbejder på de forskellige områder. Du kan også se eksempler på projekter, som er udført som en del af Københavns Universitets indsats: 

  1. Grønne indkøb

  2. Kommunikation

  3. Byggeri og vedligehold

  4. Miljøbevidst drift

  5. Bæredygtig adfærd

  6. Grøn IT

  7. Transport

Indsatserne skal hjælpe os med at nå vores hovedmål

De centrale mål for Grøn Campus er at nå reduktion af CO2-emissionerne med 65 % pr. årsværk i 2020 i forhold til 2006. På energifronten vil vi reducere energiforbruget med 50 % pr. årsværk i 2020 i forhold til 2006. Vi vil bl.a. også reducere affaldet med 20 % og sikre, at halvdelen af affaldet genanvendes samt sætte ind i forhold til forurening og fokus på ansattes og studerendes bæreydgtighedskultur.

På siden KU's visioner kan du få et overblik over vores hovedmål i de forskellige kategorier:

Klima

 

Energi


Ressourcer

 

Kemi

Organisation
og adfærd

Campus as a 
Living Lab