Kontakt – Københavns Universitet

Grøn Campus > Kontakt

Kontakt

Grøn Campus-teamet består af:

Du kan også ringe til os på telefon 2132 8828 eller skrive på groencampus@adm.ku.dk.

Besøgsadresse:

    • Campus Service
      Store Kannikestræde 18, 3. sal
      1169 København K

Medarbejdere

Tomas Refslund Poulsen

Tomas Refslund Poulsen (trp@adm.ku.dk)
Teamleder

Baggrund:
Cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet.


Arbejde hos Grøn Campus:
Jeg er teamleder for KU's overordnede bæredygtighedsindsats, Grøn Campus. Opgaven handler om at udvikle og drive strategi og overordnede indsatser således, at KU realiserer ambitionerne om at blive et af de grønneste campusområder i Europa, samt særligt når målsætningerne om reduktion af energiforbrug og CO2-emissioner. Det handler om en bred vifte af indsatser, spændende fra grønne indkøb og energirigtig adfærd for ansatte og studerende til styrkelse af energistyring og kommunikation omkring KU som grønt universitet. Realisering af indsatser og initiativer sker i et tæt samarbejde med kolleger i Campus Service og nøglepersoner på fakulteterne.


Theresa Schaltz

Theresa Schaltz (theresa.schaltz@adm.ku.dk)
Studentermedhjælp


Baggrund:
BA i International Virksomhedskommunikation på engelsk/spansk fra Aarhus Universitet
Studerer MA i Turisme på Aalborg Universitet i København

Arbejde hos Grøn Campus:
Jeg arbejder med den interne og eksterne kommunikation af KU’s bæredygtighedsstrategi ’Grøn Campus 2020’ og arbejder med løbende at synliggøre de projekter, som understøtter indsatsen. Målet er at gøre studerende, ansatte og eksterne interessenter opmærksomme på KU’s mål og fremskridt og at skabe interesse for bæredygtighedsindsatsen. Grøn Campus kommunikerer på forskellige platforme alt efter målgruppen og du vil derfor kunne finde information både på hjemmesiden, på Facebook og på KUnet.