Grønne ambitioner – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Grøn Campus > Grønne ambitioner

Grønne ambitioner 

Grøn Campus er overskriften for KUs indsats for at gøre Campus-udviklingen, driften og adfærden på KU bæredygtig.

Ambitionen er at "KU vil arbejde hen i mod at blive ét af Europas grønneste campusområder", Destination 2012. 

Overordnet tager grøn campusarbejdet afsæt i :

  • Reduktion af miljøbelastningen

    KU vil arbejde for at bryde den hidtidige kobling mellem øgede aktiviteter og tilsvarende øget miljøbelastning. KU vil måle den påvirkning som universitetet har på de fysiske omgivelser og vil arbejde på at nedbringe energiforbrug og miljøpåvirkning fra egne aktiviteter.

  • Inddragelse

    KU vil inddrage og samarbejde med ansatte og studerende i arbejdet overalt hvor det giver mening, da det er afgørende for at skabe resultater.

  • Åbenhed og globalt samarbejde

    KU vil føre en åben dialog med omverdenen. Internationalt vil KU samarbejde med kolleger i bl.a. IARU alliancen og stræbe efter at være blandt de mest bæredygtige universiteter i Europa.